За нас

За нас

За Стройресурс - 93 ЕООД

30 години, повече от 900 обекта

Фирмата е създадена като еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик инж. Трифон Атанасов, като продължава дейността на създадената през 1991 година ЕТ "Трияна - Трифон Атанасов".

Изпълнили сме над 900 обекта хидроизолация на покриви и основи на фундаменти от 1992 година досега . Вижте списък с по-големите изпълнени от нас обекти тук.

Работим по газопламъчен метод с висококачествени материали, отговарящи на изискванията за якост на опън, топло и студоустойчивост, размерна стабилност и водонепропускливост.

Имате въпроси или се нуждаете от помощ?